/ 2 نظر / 52 بازدید
جواهر

صلام گل محمدی من عزیزمن کجی عمه جون ایمباری چرانیومدی ببینموت خلی دلوم بروت تنگ شده اگه اومدی بیاسروم خشحال مشم الان دم در خونه جلو کشون نشسم دارم برت وب مدم باتب لتبی که خدا بیمرز حاج عباس بروم خریده بود راثی الان سکینه قمبر وشربانو وخنسا واینا پاو من نشسن ثلام مرسونن-عمع جون ازهمینجا بوست مکنم[خنده][ماچ][ماچ][ماچ][نیشخند]

جواهر

سلام عزیز جان واقعا عکاس معرکه وباسلیقه ای هسی خیلی قشنگه اون عکسی که لب استخر توشب گرفتی کی باورش مشه که این عکس برا علویی باشه بچه مگم از اون شعرات هم که دوران نوجوانی تو بالاخونه خدابیامرز حاجی فاطی سروده بودی هم بذارتو وبت خیلی قشنگ بود دوست دارم عمه جون[قلب]